Program konferencji

Program Konferencji

II Międzynarodową konferencję naukową (teoretyczno-metodyczno-praktyczną)
pt. „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – uwarunkowania, strategie, wyniki badań”

09-10 listopada 2018 (piątek – sobota)

Piątek (09 XI)

Miejsce konferencji:
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Matejki 22/26,
90-237 Łódź (tel. do sekretariatu 42 635 52 34)

09.00 – 10.00 Rejestracja uczestników WZ UŁ (Hol główny przy portierni)

10.00-10.30 Otwarcie konferencji (aula)

Przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Czapla

– Wystąpienie Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
– Wystąpienie gości
– Wystąpienie prof. dr hab. Bogusława Kaczmarka

10.30- 12.00 Sekcja I
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw- aspekty teoretyczne i praktyczne:
część I”

Przewodniczący: …………………..

 

5 wystąpień………………………..

12.00-12.15 Dyskusja
12.15-12.45 Przerwa kawowa

12.45-14.15 Sekcja II

„Internacjonalizacja przedsiębiorstw- aspekty teoretyczne i praktyczne:
część I” cd.

Przewodniczący: ………………………………

5 wystąpień………………………………………

14.15-14.30 Dyskusja

14.30-15.30 Obiad
16.00- 18.30 atrakcja
19.00- Uroczysta kolacja (Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego ul. Kopcińskiego 16/18)

Sobota (10 XI)

8.00-9.00 śniadanie

10.00- 12.00 Sekcja III

„Prezentacja wybranych problemów wokół tematyki internacjonalizacji”

Przewodniczący: …………………………………..

5-6 wystąpień………………………………………….

12.00-12.30 Dyskusja
12.30-13.00 Zakończenie i podsumowanie
13.30 Obiad

Kierownik naukowy konferencji i kierownik projektu
Dr Beata Glinkowska

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Bogusław Kaczmarek

Kontakt:
dr Beata Glinkowska e-mail: bettysue@uni.lodz.pl tel. 608- 405- 470